26 February 2015

Mesyuarat JKGK Pudu 2/15: Pengurusan Bimbingan Kaunseling 2015

Outing lagi
To iact College

Hari ni berbincang mengenai pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah 2015. Peranan guru bimbingan dan kaunseling memperkasakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Saya menyampaikan taklimat kepada anak buah berdasarkan taklimat pegawai JPN kepada AJK MGKKL.

1)Sekurang-kurangnya 1 sesi kaunseling individu sehari , 5 sesi kaunseling individu seminggu dan 150 sesi kaunseling individu setahun. Sesi kaunseling kelompok sekurangnya 1 sesi kaunseling kelompok seminggu dan 40 sesi kelompok setahun.

2) Fokus 4 bidang utama
    Surat siaran KPM Bil 12 2012 :
    Pembangunan Pengembangan Sahsiah Diri Murid
                 - meningkatkan kehadiran murid ke sekolah
                 - penurunan kadar salah laku disiplin murid
                 - pengurusan SSDM
                 - meningkatkan daya tindak murid dalam menangani stres, anxiety dan kemurungan
    
    Peningkatan Disiplin Murid: Outcome murid berdisiplin dan sekolah yang aman dan sejahtera
    Pendidikan Kerjaya : Outcome murid yang tahu hala tuju dan kerjaya masa hadapan
    Psikososial dan kesejahteraan mental : Outcome murid yang sihat pemikirannya

3) Sasaran Kerja Utama BPSH 
1- meningkatkan kualiti perkhidmatan B&K di sekolah
2- inisiatif pendidikan kerjaya murid
3- perlaksanaan pentaksiran psikometrik
4- amalan guru penyayang dan IPM 

4) Meningkatkan kualiti perkhidmatan B&K di sekolah
    Pengurusan dan pentadbiran berkesan
    perlaksanaan sesi kaunseling
    program pembangunan sahsiah diri murid
    program PRS
    Kelab Kaunseling dan Kerjaya
    Inovasi dan Kajian Tindakan
    Program Khas

5)Inisiatif Pendidikan Kerjaya Murid
Organisasi Kelab Kerjaya
Outreach Kerjaya
Aktiviti & Program
Pelaporan
SePKM - eprofil kerjaya

6) Perlaksanaan Psikometrik 
    Mewujudkan profil murid. perlaksanaan dan analisa ujian , kelompokkan murid mengikut minat kerjaya 
    dan melaksanakan program pendidikan kerjaya

7) Pelaporan Data B&K 2015
 - data L4/L8, program Minda Sihat, pelaporan program Guru Penyayang perlu dibentang kepada 
    pentadbiran sekolah, DWEN (Jun, Nov 2015), 

8) Perancangan KPM
- Simposium Amalan Terbaik Kaunseling Dan Disiplin Murid 
   (Julai-PPD, Ogos- JPN, 8-10 Okt-KL,20-22 Okt di Shah Alam, Kebangsaan)
- PPSDM
- Program PRS Peringkat ASEAN, KPM pada 28 -31 Ogos di Melaka
- Program Ikon Murid (Lepasan PT3)

9) Bahan Muat Turun
- peringatan berhubung persediaan hadapi bencana/ banjir
- Garis panduan menangani buli melalui pembudayaan amalan penyayang dalam kalangan murid di sekolah dan asrama
- menangani tingkah laku samseng
- SPI Bil 8 2010 - garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid sekolah

10) Hal-hal Lain
Penyelarasan pengagihan buku panduan perkhidmatan B&K KPM ( 1 sek 1 buku)
Transformasi Bilik B&K
Jawatankuasa AJK Pameran Untuk Hari Guru Peringkat Kebangsaan untuk IPTS.
Karnival Kaunseling Zon Pudu
Lawatan Profesionalisme Guru Kaunseling Zon Pudu


 

Telegram Channel