8 May 2015

Menangani Trauma Di Sekolah: Pendekatan Dan Kaedah

Topik yang menarik mengenai trauma murid -murid di sekolah oleh Profesor Madya Dr Abd Halim Bin Mohd Hussin selaku Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.
sewaktu Seminar Profesionalisme Guru Bimbingan Dan Kaunseling pada 22 April yang lalu.

Simptom Trauma Pada Kanak – Kanak Sekolah
-        Kemurungan, agresif, crying irratabiity
-        Mimpi ngeri
-        Simptom trauma sewaktu bermain/ kesenian/ perbualan
-        Mengelak untuk ke sekolah, gagal
-        Komen fizikal
-        Masalah untuk fokus dengan sesuatu kerja
-        Tingkah laku regresi
-        Perubahan makan/tidur
-        Tingkah laku inginkan perhatian dari orang lain
-        Penolakan
      
     Simptom Trauma Pada Remaja atau ( Sekolah Menengah)
-        Rasa malu/rasa bersalah
-        Mengambil risiko
-        Mengelak dari rakan sekerja dan keluarga
-        Tingkah laku pseudomature
-        Ambil bahan terlarang
-        Masalah dekinkuen
-        Perubahan dalam prestasi di sekolah
-        Tingkah laku merosakkan

      Faktor- faktor risiko untuk penyesuaian terhadap masalah –masalah post trauma
-        Keparahan trauma
-        Kadar pendedahan terhadap insiden
-        Sejarah pelbagai tekanan yang dihadapi
-    Kedekatan dengan persekitaran yang boleh mencetuskan trauma
-        Psikopatologi yang sedia ada
-        Keganasan interpersonal
-        Signifikan trauma secara peribadi
-         Pemisahan dari penjaga
-        Kadar kemusnahan dalam sistem sokongannya.
-    Kurangnya bahan atau sumber
-    Psikopatologi penjaga (penjaga dalam tekanan)
-    Pre disposisi genetik

Faktor Perlindungan Bagi Penyesuaian Post – Trauma
-        Bakat akademik dan kemahiran sosial yang baik
-        Daya tindak yang aktif serta keyakinan diri yang tinggi
-        Sokongan sosial
-        Ikatan keluarga yang kukuh/kebolehsuaian diri dan ketahanan diri
-        Kepercayaan agama yang kukuh, identiti budaya yang unggul
-        Daya tindak dan sokongan keluarga yang efektif.

Jenis trauma
Bencana alam                       Penculikan
Keganasan di sekolah           Keganasan komuniti
Peperangan                          Bunuh Diri
Penderaan fizikal                  Penderaan seksual
Keganasan rumahtangga       Prosedur perubatan
Mangsa jenayah                   Kemalangan
Pengabaian hidup.


 TF-CBT .
Apa yang perlu dilakukan oleh guru kaunseling jika pelajar mengalami trauma.
1)Saringan untuk simptom trauma
2)Jalankan penilaian untuk rawatan trauma dengan betul
3)10-12 kali sesi kaunseling individu  dengan penglibatan ibu bapa
4) 10-12 minggu terapi kelompok dengan pilihan 2 sesi individu dan 2 kali sesi bersama ibu bapa jika          boleh

Common Trauma-Related Diagnosis
- Adjustment Disorder
- Acute Stress Disorder
-Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
- Behaviour Disorder (ADHD, ODD,Conduct Disorder)
-Anxiety Disorder (GAD, Panic Disorder, Spesific Phobia)
-Reactive Attachment Disorder (RAD)
-Bereavement

Terima kasih Soleha!
Hadiah Hari Guru yang bermakna
Jaga diri di perantauan ye..
 

Telegram Channel