22 February 2016

Program SUIT JPWPKL: Instrumen Penilaian Kendiri Murid Dan Instrumen Penilaian Guru


Mendapat surat siaran dari JPWPKL mengenai program SUIT Sahsiah Unggul Individu Terbilang  yang dianjurkan oleh Unit HEM JPWPKL. Oleh kerana program ini ialah program yang baru maka saya perlu mengambil masa untuk memahami dengan lebih baik program SUIT ini. Ini kerana saya tidak pernah menghadiri taklimat ini, dan membaca power point dan instrumen penilaian ini amat berguna untuk merancang strategi yang bersesuaian. Program ini akan diletakkan dibawah penyelarasan setiausaha HEM manakala saya akan mengambil skop murid kategori butterfly. Terdapat 3 kategori dalam program SUIT ini apakah murid kategori Ultimate- murid yang mempunyai keunggulan personaliti, pencapaian akademik yang cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum dan dalam masa yang sama cemerlang sahsiah. Murid Butterfly pula ialah murid yang saya namakan SPOT yang dilancarkan pada bulan Januari lepas untuk dipantau keberkesanan dan sifat murid yang baik. Manakala murid Ants ialah murid yang rajin membantu guru. Saya akan draf pelan tindakan SUIT untuk disesuaikan dengan sekolah dan akan share pada entri yang akan datang.

Sila klik powerpoint ini dari JPWPKL Program SUIT


OBJEKTIF

Mengurangkan kes salahlaku disiplin di sekolah.

Melahirkan pelajar-pelajar yang berdisiplin dan
berketrampilan.

Menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri

Memantapkan ciri kepimpinan pelajar.

Menghargai pelajar-pelajar yang menunjukkan ciri
peribadi yang cemerlang atau perubahan sikap
dari negatif kepada positif.

Memberi peluang kepada pelajar untuk memilih
pelajar contoh dalam kalangan mereka serta
membuat penilaian kendiri.


KATEGORI  THE ULTIMATE

Untuk mengenalpasti pelajar yang paling layak 
untuk dijadikan pelajar contoh kepada pelajar-
pelajar lain.  Penilaian sekali setahun atau sekali setiap penggal 
berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

Pencapaian akademik, Pencapaian kokurikulum, Ciri-ciri kepimpinan , Disiplin
dan Sifat peribadiKATEGORI ‘THE BUTTERFLY’

Untuk mengenalpasti pelajar yang dapat menunjukkan 
paling banyak perubahan dari tingkahlaku negatif kepada 
tingkahlaku yang positif. Memberi pengiktirafan kepada pelajar yang bermasalah disiplin tetapi atas daya usaha dan bimbingan yang diberi 
dapat menonjolkan imej diri yang baru dan positif serta 
disenangi oleh rakan-rakan dan guru-guru.   Penilaian untuk pelajar dalam kategori ini dibuat setiap tiga 
bulan berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

Peningkatan dalam pencapaian akademik 

Perubahan dalam penglibatan kokurikulum

Perubahan dalam aspek disiplin


Perubahan dalam sifat peribadiKATEGORI ANTS
Untuk mengenalpasti dan menghargai pelajar-pelajar yang sentiasa menunjukkan peribadi yang cemerlang tetapi tidak tergolong dalam 
dua kategori di atas. Penilaian untuk kategori ini boleh dibuat 
setiap bulan dan dilihat dari aspek:

Ketaatan

Kesopanan

Kerjasama


KerajinanSila klik link berikut untuk download 
Instrumen Penilaian Kendiri Murid SUIT

INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI MURID PROGRAM ‘SUIT ‘
Sila baca soalan-soalan yang diberikan dengan teliti dan jawab soalan-soalan tersebut dengan jujur.Kerjasama anda amat dihargai.Terima kasih.

/
 
 


Arahan :Tandakan              bagi jawapan yang dirasakan paling sesuai.

11.     Saya mempunyai bakat atau keistimewaan dalam diri saya.
 


              Ya                                              Tidak                                TidakPasti

2 2.     Saya yakin diri saya boleh berubah.
 


             Ya                                               Tidak                                 Tidak Pasti

   3.  Saya boleh menjadi ketua/pemimpin kepada orang lain
 


              Ya                                             Tidak                                  Tidak Pasti

4. Ibu, bapa&adikberadik saya merupakan orang penting dalam kehidupan saya.
 


              Ya                                             Tidak                                   Tidak Pasti

55. Keluarga mengambil berat tentang diri saya  
   

                Ya                                     Tidak                                   Tidak Pasti6  6.     Saya yakin saya boleh berdikari.


              Ya                                     Tidak                                   Tidak Pasti

   


77. Saya menyayangi sekolah saya.
 


Ya                                      Tidak                                Tidak Pasti

88. Kejayaan  saya adalah daripada pengajaran  dan dorongan daripada guru.
 


                Ya                                          Tidak                                Tidak Pasti

9    9. Kehadiran kesekolah dan disiplin adalah perkara penting kepada saya.


        Ya                                          Tidak                                Tidak Pasti

10.  Pujian/Penghargaan/Pengktirafan penting dan bermakna kepada saya.
      Ya                                            Tidak                                Tidak PastiKlik link ini untuk download Instrumen Penilaian Guru Program SUIT

INSTRUMEN PENILAIAN GURU KELAS TERHADAP MURID PROGRAM“SUIT”

/
 

X
 
 

Arahan  :Sila tandakanatau      di petak yang disediakan
(bagi ruangan terakhir (KAT.), sila nyatakan samada murid ini adalah murid The Ultimate (U), The Butterfly (B), The Ant (A), atau tidak termasuk dalam mana-mana kategori)

Kelas : …………………. (2015)
BIL
NAMA MURID
DISIPLIN DIRI
(Adab&Kesopanan
PENINGKATAN
AKADEMIK
KEHADIRAN
KEPIMPINAN
JATI DIRI
KAT.


TidakBeradab&
TidakBersopan
Beradab
&
Bersopan

Merosot

MenunjukkanPeningkatan

Konsisten

Sentiasa
Cemerlang

Ponteng

Tidak
Hadir
Bersebab
Tidak
Hadir
Tanpa
Sebab

Penuh
Berjawatan
Dalam
KelabatauPersatuan
Tiada
Jawatan
DalamKelabatauPersatuan

Lemah

Sederhana

Kuat

U/
B/
A/
0Disediakanoleh : …………………………………
                            (                                            )

Tarikh                 : ………………………………


22-2-2015 - 22-2-2016
genap setahun nurhaizachemat.blogspot.com 
publish to the public :)

2 comments

Assalamualaikum Cgu. Maaf Brant's. Bolehkah saya Minta izin menggunapakai prog ini dskola says?

 

Telegram Channel