17 March 2016

Operasi Perlaksanaan Psikometrik Sekolah Rendah Dan Menengah 2016


Operasi Perlaksanaan Psikometrik 2016. Jadual psikometrik berdasarkan surat siaran KPMSP.600 - 14/1/60 Jld 2 (29) bertarikh 29 Februari 2016

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 1 TAHUN 2016
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 1 Tahun 2016
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
ITP – Inventori Tret Personaliti (150 item)
Mulai 1 Mac
 hingga
30 April 2016

2
Pengiraan Skor

Menyedia dan merekod skor ujian
Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor

Memasukkan skor ITP dan IMK kedalam SePKM secara dalam talian
Mulai 1 Mac hingga
31 Mei 2016

4
Pelaporan

Mencetak:
a) Slip pelaporan Psikometrik Individu (untuk simpanan rekod UBK)
b) Statistik Inventori Minat Kerjaya (IMK) untuk pelaporan pihak pengurusan sekolah
Mulai 1 hingga 25 November 2016
Mulai 1 hingga 25 November 2016
Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan pihak berkepentingan berkaitan dengan skor IMK dan ITP boleh merujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa
5
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi IMK dan ITP kepada murid Ting1 tahun 2016 mengikut keperluan


  

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 TAHUN 2016
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Tingkatan 3
GBK memuat turun instrumen IKP untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 hingga 22 Julai 2016
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 3 Tahun 2016
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
          Kertas 1 – Kecekapan (70 item)
          Kertas 2 – Persepsi (130 item)

Mulai 1 Mei
 hingga
30 Jun 2016Mulai 1 Mei hingga 30 Ogos 2016
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pengiraan Skor

IMK – Murid mengira skor masing-masing dengan bimbingan GBK


IKP – GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

Mulai 1 Mei
 hingga
30 Jun 2016


Mulai 1 Mei hingga 30 Ogos 2016

4
Pentafsiran Skor

GBK mentafsir skor dan memasukkan data ke dalam SePKM
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)

IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
Mulai 1 Mei
 hingga
30 Jun 2016

Mulai 1 Mei hingga 30 Ogos 2016
Memasukkan data dalam sistem online


y
5
Pelaporan

a) GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik
b) Tanda tangan GBK dan pentadbir
c) Edarkan kepada setiap murid Ting 3Mulai 1 hingga 25 November 2016

Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan PT3 dan pelaporan PBS yang lain
6
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi


7
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid
Mengikut keperluan


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 4 TAHUN 2016
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Tret Personaliti (ITP)
GBK memuat turun ITP untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 hingga 20 Ogos 2016
(Isnin hingga Sabtu)
2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 4 Tahun 2016

ITP – Inventori Tret Personaliti
Mulai 1  hingga
30 September 2016
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pengiraan Skor

GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM secara dalam talian
Mulai 1 Okt hingga
31 Okt 2016

5
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses kerja 1 hingga 4 selesai dijalankan
6
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluan


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 5 TAHUN 2016
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Minat Kerjaya (IMK)
GBK memuat turun IMK untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 hingga 21 September 2016

2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 5 Tahun 2016

ITP – Inventori Tret Personaliti
Mulai 2  hingga
31 Oktober 2016
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK


4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM secara dalam talian
Mulai 1 hingga
31 Nov  2016
Website:
5
Pelaporan
a) GBK mencetak pelaporan pentaksiran psikometrik
b) Tandatangan GBK dan pentadbir
c) Edarkan kepada setiap murid ting 5

Pelaporan diserahkan bersama keputusan SPM dan pelaporan PBS yang lain
6
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai dijalankan
7
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluanJADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 2016
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 3
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 3 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 hingga 20 September 2016

2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 3 Tahun 2016


Mulai 1  hingga
31 Oktober 2016
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Skrip jawapan diserahkan kepada GBk
4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan kelas
Mulai 1 hingga
25 Nov  2016
Memasukkan data dalam sistem off line Ujian Aptitud Am Tahun 3 yang disediakan
5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·        Profil Individu
·        Profil Kelas
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
6
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa
b) Profil kelas diserahkan kepada pentadbir / guru panitia/ guru mata pelajaran
7
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling

Setelah proses kerja 1 hingga 6 selesai dijalankan
8
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluanJADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 6 2016
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 6
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 6 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 15 hingga 20 Ogos 2016

2
Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 6 Tahun 2016


1 September 2016
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan kelas
Mulai 2 Sept hingga
30 Okt  2016
Memasukkan data dalam sistem off line Ujian Aptitud Am Tahun 6 yang disediakan
5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·        Profil Individu
·        Profil Kelas
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
6
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa

7
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling

Setelah proses kerja 1 hingga 6 selesai dijalankan
8
Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi
Mengikut keperluan


 Sehari selepas setahun
 Tarikh ditunggu tunggu
 Semoga dimurahkan rezekiku

 

Telegram Channel