8 May 2016

Modul Relief Kelas Menengah Atas Untuk Guru KaunselingSaya share modul relief kelas menengah atas untuk rujukan guru bimbingan kelas menjalankan aktiviti sewaktu relief kelas


Klik link Modul Relief Kelas Tingkatan Enam

Klik link Modul Relief Kelas Ting 5

Klik link Modul Relief Kelas Ting 4

Klik link Modul Relief Kelas Ting 3


Contoh Modul Relief Kelas Ting 3 Bidang Kerjaya

Bidang         :        Kerjaya

Tajuk           :         Hala Tuju Selepas PT3

Objektif        :         Murid dapat:
                                 1.  Mengetahui tentang aliran pengajian di Menengah Atas.
                                 2.  Merancang pemilihan aliran pengajian di Menengah Atas
2.     Mengetahui status sekolah-sekolah tertentu (SBP, Teknik,
      MRSM dan lain-lain)

Masa             :        Ceramah

Sasaran       :         Murid Tingkatan 3

Bahan          :         1.   Alat Multimedia
                                 2.   Edaran Bahan Pemilihan Aliran Sekolah
                                 3.   Lampiran 3B

Langkah-langkah            
                                 1.  Set Induksi :
                                      Guru Kaunseling menerangkan kepentingan memilih  
                                      sesuatu  aliran. Contoh : Aliran Sains. Guru juga  
                                      menerangkan kepentingan aliran tersebut.

                                 2.  Guru Kaunseling mengedarkan bahan edaran pemilihan 
                                       pakej aliran selepas PMR.
                                    

2.     Guru Kaunseling menyampaikan ceramah bertajuk “Hala                
     Tuju Selepas PMR”.

3.     Memberi peluang kepada murid untuk bertanyakan soalan   
     (sesi soal jawab).

4.     Guru Kaunseling membuat pengukuhan dan rumusan 
      tentang tajuk yang dibincangkan).

Penilaian      :         Murid menyatakan  sekolah pilihan mereka berdasarkan aliran- 
                                 aliran tertentu ( Lampiran 3B)

Rumusan     :         Pemilihan mata pelajaran dan aliran pengajian selepas PMR
                                 akan menentukan masa depan murid.

Falsafah       :         1.  Untuk mendapat kejayaan perlulah berusaha daripada
                                     sekarang.
                                 2.  Kejayaan tidak datang secara mudah
                                 3.  Setiap yang berusaha akan memperoleh kejayaan.
3.     Kita harus mengetahui hala tuju dan bagaimana untuk 
mencapainya.

Lampiran 3B
HALA TUJU SELEPAS PT3

PT3
Sekolah Harian Biasa
Sekolah Menengah Agama
Kolej (Vokasional)
Sekolah Menengah Teknik
Sekolah Menengah Berasrama Penuh (SBP)
Maktab Rendah Sains Mara (MRSM)

ALIRAN PILIHAN SAYA

PENCAPAIAN PT3 SAYA.... (TARGET)

MATA PELAJARAN
PENCAPAIAN (GRED)SAYA AKAN MENYAMBUNG mata pelajaran MENENGAH ATAS DI SEKOLAH..
 
NAMA

TINGKATAN

TANDA TANGANBidang         :         Kerjaya

Tajuk            :        Mengenali Potensi Diri

Objektif        :         Murid dapat:
                                 1.  Mengenali diri dan potensi diri
                                 2.  Perlunya membaiki kelemahan dan mempertingkatkan
                                      membina kekuatan diri

Masa             :        40 minit

Sasaran       :         Murid tingkatan 3

Bahan          :         Lampiran 3C

Langkah-langkah  
                                 1.  Set induksi
                                      Guru Kaunseling berbincang dengan  murid tentang 
                                      perbezaan bakat, kemahiran, pengalaman dan pencapaian

                                 2.  Guru Kaunseling mengedarkan lampiran 3C dan
                                      memberi arahan kepada murid supaya menyenaraikan 
                                      kemahiran, bakat, minat, pengalaman dan pencapaian diri
                                      murid.

1.     Murid menjelaskan isi yang telah dicatatkan di dalam lampiran.

2.     Murid seterusnya mengisi sasaran dan matlamat akademik
dalam lampiran.

3.     Guru Kaunseling memberi peneguhan positif dan membuat
Rumusan

Penilaian      :         1.   Pemerhatian aktiviti yang dijalankan
                                 2.  Kemahiran mengenal pasti potensi, bakat, merekod dan
                                      kemahiran komunikasi

Rumusan     :         1.  Setiap manusia mempunyai bakat dan potensi diri yang
                                      boleh  dioptimakan untuk mencipta kecemerlangan dalam
                                      sesuatu bidang

Falsafah       :         1.  Manusia itu unik dan mempunyai potensi diri yang pelbagai
                                 2.  Sesuatu kemahiran boleh dipupuk melalui ilmu dan latihan
                                      yang betul secara berterusan

Lampiran 3C

Contoh Borang Analisis Diri

Nama :

Tingkatan  :

1.     Kemahiran
(apa yang dipelajari)
2.     Bakat
 (anugerah semulajadi)  3. Minat (hobi)  4. Pengalaman  5. Pencapaian


Bidang         :         Kerjaya

Tajuk           :         Hala tuju dan perancangan kerjaya

Objektif        :         Murid dapat:
                                 1.  Memahami kandungan buku teks
                                 2.  Mengetahui  aliran pengajian di Menengah Atas
 3. Mengenali diri dan potensi serta menggalakkan murid
     meneroka  alam kerjaya

Masa            :         40 minit

Sasaran       :         Murid Tingkatan 3

Bahan          :         Buku teks, Lampiran 3D, Kertas sebak/Papan Tulis, Majalah/
                                 Surat Khabar.

Langkah-Langkah           
                                 1.  Set induksi
                                      Guru Kaunseling memberi penerangan kepada murid 
                                      Berhubung  tajuk yang akan dibincangkan.
            
                                 2.  Soal jawab secara lisan dengan murid
            
                                 3.  Mengedarkan lampiran 3D
            
                                 4.  Murid menjawab soalan dalam lampiran.
            
                                 5.  Berkongsi jawapan dengan rakan sekelas.
             
                                 6.  Guru Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan.

Penilaian      :         Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan

Rumusan     :         Murid dapat memahami matlamat dan hala tuju kerjaya masing-
                                masing dengan lebih jelas

Falsafah       :         1.   Murid dapat mengoptimakan potensi diri dan menjuruskan
                                      diri ke alam kerjaya secara terancang
                                 2.  Menjadikan kehidupan murid lebih bermakna dengan  
                                      matlamat diri yang jelas
3.   Dapat menyediakan diri untuk bersaing dalam dunia
      globalisasi.

Lampiran 3D
PERANCANGAN DAN HALA TUJU KERJAYACITA-CITA SAYA ADALAH

 


ALIRAN YANG AKAN DI AMBIL DI TINGKATAN EMPAT DAN LIMA
 ALIRAN
SUBJEK

JURUSAN/BIDANG YANG AKAN SAYA AMBIL DI IPTA / IPTS
 
NAMA

TINGKATAN


Bidang         :         Kerjaya

Tajuk           :         Bidang yang diminati

Objektif        :         Murid dapat:
                                 1.   Mengenal pasti bidang kerjaya yang diminati
                                 2.   Menyediakan diri secara terancang ke arah
                                      jurusan/bidang yang tepat
                                 3.  Sensitif terhadap bidang kerjaya yang diminanti

Masa            :         40 minit

Sasaran       :         Murid Tingkatan 3

Bahan          :         Buku teks, Soal Selidik Bidang yang diminati

Langkah-Langkah 
                              1.   Set induksi
                                      Guru Kaunseling memberi penerangan kepada murid
                                      berhubung bidang kerjaya yang diminati

                                 2.  Guru Kaunseling mengedar soal selidik (sds) bidang yang 
                                     diminati

                                 3.  Guru Kaunseling memberi arahan mentadbir ujian

                                 4.  Murid menjawab soalan dalam edaran soal selidik

                                 5.  Guru Kaunseling membuat interpretasi terhadap dapatan
                                      ujian

Guru Kaunseling membuat peneguhan positif terhadap rumusan       secara   keseluruhan.

Penilaian      :         Murid dapat menjawab soal selidik minat kerjaya (sds)
                                 Ujian, Merekod dan Pemerhatian

Rumusan     :         Murid dapat mengenali minat kerjaya secara lebih dekat

Falsafah       :         1.   Murid menyanyangi  diri dan mengetahui bidang yang
                                      diminati
                                 2.  Melahirkan rasa syukur dengan anugerah bakat, potensi dan
                                      kemahiran yang dianugerahkan oleh Tuhan
                                 3.  Murid dapat menjawab soalan secara jujur dan telus
Bidang         :         Kerjaya

Tajuk           :         Maklumat Kerjaya

Objektif        :         Murid dapat:
                                 1.   Menghasilkan folio kerjaya yang diminati
                                 2.   Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber
1.      Membina keyakinan diri melalui kemahiran komunikasi agar 
      dapat berhubung dengan agensi-agensi yang  berkaitan

Masa            :         40 minit

Sasaran       :         Murid Tingkatan 3

Bahan          :         Majalah, keratan akhbar, gambar, alat Multimedia.

Langkah-langkah  
                                 1.  Set induksi
                                      Guru Kaunseling memberi penerangan kepada murid
                                      tentang kepentingan mengetahui maklumat-maklumat
                                      sesuatu kerjaya.
                                 
                                 2.  Guru Kaunseling membimbing murid mendapatkan
                                      maklumat kerjaya dari segi :
                                     
                                      i.  Diskripsi Tugas

                                      ii. Kemudahan-kemudahan yang disediakan

                                 3.  Murid-murid merancang kerjaya pilihan untuk dijadikan tajuk
                                     folio.

                                 4.  Murid merancang strategi untuk mendapatkan maklumat
                                      kerjaya yang dipilih.

                                 5. Murid menyedia dan menyiapkan folio mengenai satu kerjaya

                                 6. Guru Kaunseling menggabungkan keseluruhan folio murid
                                     untuk dijadikan folio kerjaya kelas

                                 7. Guru Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan.

Penilaian      :         Murid dapat menyampaikan jenis-jenis pekerjaan melalui
                                 penghasilan folio.

Rumusan     :         Maklumat kerjaya dapat mencetuskan rasa minat yang lebih
                                 mendalam terhadap kerjaya dan seterusnya berusaha untuk
                                 mencapai matlamat kerjaya.


Falsafah       :         1. Murid dapat mengoptimakan potensi diri dan menjuruskan diri
                                    ke alam   kerjaya secara terancang
                                
                                2.  Menjadikan kehidupan murid lebih bermakna dengan
                                      matlamat diri yang jelas
3.  Dapat menyediakan diri untuk bersaing dalam dunia
     globalisasi .Smile!
When your kids 
Greet and wish you
Selamat Hari Ibu :)


 

Telegram Channel