19 May 2016

Pembentangan Kumpulan Inovatif Kreatif PAKAR Kepada Guru


Hari ini Kumpulan Inovatif Kreatif saya membentangkan kepada guru-guru mengenai perlaksanaan inovasi kami iaitu e-klien untuk murid, guru dan ibu bapa. Di bawah e-klien guru terdapat beberapa perkara yang mereka boleh lakukan seperti e-rujukan murid kepada kami, e- mesyuarat iaitu surat menyurat mesyuarat dan sebagainya. Kami meminta maklumbalas untuk penambahbaikan sistem ini.Selamat menunaikan umrah Ida
Semoga selamat pergi dan kembali
 

Telegram Channel