18 November 2018

Laporan Aktiviti Dan Penilaian Kendiri Guru Penyayang 2018

BIL
NAMA PROGRAM / AKTIVITI AGP
FOKUS
TARIKH PELAKSANAAN
SKALA PENCAPAIAN
IMPAK
1
Sambutan Murid
Mengalu-alukan diri
Jan- Nov
4
BAIK
2
Sambutan Hari Lahir
Penghargaan
28/2,18/4,13/8,22/10
5
SANGAT BAIK
3
Sambutan Tahun Baru Cina
Mentor-mentee
17 Februari 2018
5
SANGAT BAIK
4
Anugerah Guru Penyayang
Penghargaan
16 Mei 2018
5
SANGAT BAIK
5
Sambutan Hari Raya
Mentor-mentee
4 Julai 2018
5
SANGAT BAIK
6
Sambutan Deepavali
Penghargaan
06 November 2018
4
BAIK
7
#N/A
8
#N/A
9
#N/A
10
#N/ASKALA
PETUNJUK PENCAPAIAN
5
(SANGAT BAIK)                                                                                                                                                                              80% - 100% mencapai objektif program yang ditetapkan
4
(BAIK)                                                                                                                                                                                               60% - 79% mencapai objektif program yang ditetapkan
3
(MEMUASKAN)                                                                                                                                                                                       40% - 59% mencapai objektif program yang ditetapkan
2
(KURANG MEMUASKAN)                                                                                                                                                                       20% - 39% mencapai objektif program yang ditetapkan
1
(SANGAT KURANG MEMUASKAN)                                                                                                                                              0% - 19% mencapai objektif program yang ditetapkanPENILAIAN KENDIRI AMALAN GURU PENYAYANG 2018 
SMK CHERAS
TIDAK PERNAH (TP) / TIDAK MENINGKAT (TM)
JARANG
(J) / SEDIKIT MENINGKAT (SM)
KADANG-KADANG
(KD) / MEMUASKAN (M)
KERAP
(K) / MENINGKAT (M)
SANGAT KERAP
(SK) / MENINGKAT (M)
1
2
3
4
5
ITEM
PENYATAAN
TP / TM
(1)
J / SM
(2)
KD / M
(3)
K/M
(4)
SK/M
(5)
1
Pentadbir/ guru menyambut kehadiran murid di pintu pagar sekolah setiap hari.
1
2
Guru memastikan murid telah meninggalkan kelas dengan selamat semasa pulang.1

3
Guru menghargai murid pada hari-hari istimewa murid.
1
4
Guru memberi penghargaan terhadap sikap baik dan pencapaian positif murid.1

5
Guru dan murid senyum dengan mesra apabila disapa.
1
6
Program mentor mentee meningkatkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat menghormati antara mentor dan mentee.


1


7
Mentor sentiasa memberi bimbingan dan mengambil berat terhadap kebajikan mentee.1

8
Guru ambil peduli sikap dan tingkah laku murid.1

9
Program mentor mentee meningkatkan keyakinan diri murid.1

10
Amalan Guru Penyayang di sekolah telah meningkatkan budaya penyayang (concern) dan berjaya dilaksanakan secara berterusan.1

JUMLAH SEKOLAH TERLIBAT
1
JUMLAH SKOR
0
0
3
24
15
JUMLAH KESELURUHAN SKOR
84
TAHAP AMALAN GURU PENYAYANG
GURU SANGAT PENYAYANG
Petunjuk bagi item bernombor 1,2,3,4,5,7 dan 8

Petunjuk bagi item bernombor 6,9 dan 10


5-Sangat kerap
Amalan dilaksanakan berterusan, dihayati dan amat berkesan dalam peningkatan sahsiah serta disiplin murid

5-Sangat meningkat
Perubahan penghayatan nilai-nilai positif amat jelas ketara
4-Kerap
Dilaksanakan pada tahap  baik  dan menunjukkan peningkatan sahsiah serta disiplin murid

4-Meningkat
Perubahan penghayatan nilai-nilai positif pada tahap baik
3-Kadang-kadang
Dilaksanakan pada tahap minima dan keberkesanan pada tahap memuaskan

3-Memuaskan
Perubahan penghayatan nilai-nilai positif pada tahap sederhana
2-Jarang
Pelaksanaan tidak konsisten dan kurang berkesan

2-Sedikit meningkat
Kurang perubahan penghayatan nilai-nilai positif
1-Tidak Pernah
Tidak dilaksanakan

1-Tidak meningkat
Tidak menunjukan perubahan
Petunjuk Skor

DISAHKAN OLEH :

ANALISIS SKOR


Tandatangan    
:


BIL
JUMLAH SKOR (YA)
TAHAP
1
80 - 100
Guru Sangat Penyayang
Nama                
:
2
60 - 79
Guru Penyayang
3
40 - 59
Guru Sederhana Penyayang
Cop sekolah
:
4
20 - 39
Guru Kurang Penyayang
5
0 - 19
Guru Tidak Penyayang
Tarikh
:


LAPORAN BERGAMBAR

AMALAN SAMBUTAN HARI LAHIR WARGA SEKOLAH
1.TARIKH:
28/2/2018
18/4/2018
13/8/2018
22/10/2018

2.MASA:
Waktu perhimpunan, Waktu NILAM, waktu rehat
3.TEMPAT:
Tapak perhimpunan atau di kelas
4. SASARAN:
Semua warga sekolah
5.OBJEKTIF AKTIVITI:
Menghargai hari istimewa murid dan guru.
6.LAPORAN KEGIATAN:
1) Memasang lagu hari lahir dan bersama-sama warga sekolah menyanyikannya
2) Guru-guru memotong kek hari lahir tajaan pengetua bersama-sama
3)Guru subjek atau guru kelas mengedarkan ‘cup cake’ tajaan koperasi sekolah kepada murid – murid
4) Mengedarkan hadiah brownies kepada guru yang meraikannya oleh PRS .
7. IMPAK
Warga sekolah merasa seronok dihargai dan diingati hari lahir mereka dan dijadikan budaya di sekolah menyebabkan ada sahaja sambutan hari lahir dijalankan setiap bulan inisiatif kelas, guru , murid selain dari sambutan yang dianjurkan oleh UBK yang akan menyebut nama –nama guru dan nama –nama murid yang meraikan hari lahir.AMALAN SAMBUTAN TAHUN BARU CINA
1.TARIKH:
21 Februari 2018
2.MASA:
Sewaktu perjumpaan kokurikulum persatuan dan kelab . Sesi pagi : 1.30 – 3.00 petang, sesi petang:
3.TEMPAT:
Tapak perhimpunan atau di kelas
4. SASARAN
Semua warga sekolah
5.OBJEKTIF AKTIVITI:
Menghargai hari istimewa murid dan guru yang meraikan Sambutan Tahun Baru Cina dan membudayakan amalan saling menghormati perayaan kaum dalam masyarakat berbilang bangsa.
6.LAPORAN KEGIATAN:
1) Mengadakan aktiviti jamuan murid bersama guru
2) Persembahan kebudayaan bangsa Cina
3) Pemberian angpow kepada murid Cina yang layak menerima duit kebajikan.

7. IMPAK:
Kekuatan:
Sekolah yang mempunyai 40% bangsa Cina dan murid Melayu dan India dapat mengenali budaya dan saling menghormati perayaan masing – masing bagi memupuk perpaduan kaum di sekolah yang berlatar belakang kepelbagaian kaum.
8.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:
Kelemahan : Persembahan murid Cina setiap tahun adalah nyanyian atau persembahan yoyo Cina. Boleh dipertimbangkan untuk tarian dan persembahan muzik Cina yang lain untuk memeriahkan lagi pengetahuan kebudayaan bangsa Cina.


AMALAN SAMBUTAN RIMUP HARI RAYA
1.TARIKH:
14 Julai 2018

2.MASA:
8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari.
:
3.TEMPAT:
Dewan
4. SASARAN:
Semua warga sekolah

5.OBJEKTIF AKTIVITI:
Menghargai hari istimewa murid dan guru yang meraikan Sambutan Hari Raya dan membudayakan amalan saling menghormati perayaan kaum dalam masyarakat berbilang bangsa.
6.LAPORAN KEGIATAN:
1) Mengadakan aktiviti jamuan murid bersama guru
2) Persembahan kebudayaan murid Melayu
3) Pemberian duit raya kepada semua murid Islam ihsan dari duit sumbagan guru-guru Agama Islam
7. IMPAK:
Kekuatan:
Sekolah yang mempunyai 54% murid Islam dan murid Cina dan India dapat mengenali budaya dan saling menghormati perayaan masing – masing bagi memupuk perpaduan kaum di sekolah yang berlatar belakang kepelbagaian kaum.
8.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:
Kelemahan : Pertandingan semata-mata pada hari sambutan Hari Raya pada Sabtu keempat Syawal. Oleh itu, pertandingan boleh diperluaskan sepanjang  bulan Syawal dan hadiah diagihkan sewaktu majlis penutup agar tidak terlalu padat dengan pelbagai acara sewaktu sambutan Hari Raya yang serentak juga dengan Hari Mengambil Pelaporan Akademik.
AMALAN SAMBUTAN RIMUP DEEPAVALI
1.TARIKH:
12 November 2018

2.MASA:
8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari.
:
3.TEMPAT:
Gimnasium

4.SASARAN

Semua murid menengah rendah

5.OBJEKTIF AKTIVITI:
Menghargai hari istimewa murid dan guru yang meraikan Sambutan Deepavali  dan membudayakan amalan saling menghormati perayaan kaum dalam masyarakat berbilang bangsa.
6.LAPORAN KEGIATAN:
1) Pemberian angpow kepada murid India yang layak ihsan dari guru-guru
2) Pertandingan mencipta lagu India
3) Pertandingan persembahan tarian India
4) Pertandingan membuat baju India dari surat khabar
7. IMPAK:
Kekuatan:
Sekolah yang mempunyai 5% murid India dan murid Cina dan Melayu dapat mengenali budaya dan saling menghormati perayaan masing – masing bagi memupuk perpaduan kaum di sekolah yang berlatar belakang kepelbagaian kaum.
8.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN:
Kelemahan : Perayaaan Deepavali jatuh pada tarikh menghampiri minggu peperiksaan SPM dan sambutan setakat pemberian sumbangan Deepavali. Oleh itu cadangan sambutan dan aktiviti dijalankan untuk murid –murid bagi program selepas peperiksaan.

Tahniah KaK Zalilah
Happy Tummy 

Telegram Channel