17 April 2019

Bengkel Dan Pembentangan Selari Persidangan Kaunseling Antarabangsa 2019

17 April dan saya person in charge untuk bilik 1 seminar kaunseling antarabangsa atau ICON 2019 di Hotel Regency. The reason kenapa bilik 1 banyak gambar hihihi..

Terima kasih buat semua pembentang yang menyebarkan ilmu baru kepada kami. Creative Art Theraphy di bilik 1 yang sesuai dgn kontemporari masa kini. 

Dibawah ini saya senaraikan nama pembentang dan projek masing masing. Jika ada projek yang berkaitan dengan anda, boleh hubungi personalia tersebut untuk berkongsi bahan dan amalan yang mereka jalankan.

·       Bilik 1- Dr.Azizah Abdullah
Tajuk : Situational Arts &Play Theraphy Untuk Mengedalikan Emosi Murid Kesan Dibuli, Trauma, Loss & Grief

·       Bilik 2- AP.Dr.Lertsiri Bovonkitti
Tajuk:Memperkasa Perkembangan Pelajar Melalu iArts Education dan Kreativiti dalam Kaunseling.

·       Bilik 3 – Mr. Ronald P.M.H Lay
Tajuk;Pendekatan Kaunseling Kreatif Dalam Isu-Isu Kesihatan Mental dan Kesejahteraan Emosi

·       Bilik 4- Mejar (B) Rusli Bujang
Tajuk:Impak Substances Abuse Kaunseling di Negara Brunei

Bilik 5- En.Noor Azman Che Amat
Tajuk: Menyelami Dan Merawat Jiwa Melalui Pendekatan Islamic Creative Arts Therapy(I-CAT)

·       Bilik 6 -Dr.Naniek K.Darmawan
Tajuk: Pendekatan Kaunseling Kreatif Dalam Pembangunan Sahsiah dan Nilai Murid Abad ke-21
·       Bilik  1-   Grand Banquet Hall, Residency UTMKL

1. Islamic Creative Arts Therapy (I-CAT) Satu Pendekatan alternatif dalam Proses Penerokaan Klien Beragama Islam Semasa Sesi Kaunseling
(Nor Hafizah Binti Mahmud , K.B.,P.A)
Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pauh, Jitra, Kedah.

2. Konsep Biomorfik sebagai Media Ekspresi Emosi dalam Psikologi Kaunseling
(Mohammad Hazim Amir Nordin)
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, UPSI

3. Combiding Expressive Art Therapy and Neurofeedback Assesment : Factors of Psychotherapy Adhrence Among Anxiety Suffers
(Khoo Kian Yong & Azizah Abdullah)
UUM

4. Intervensi Expressise Art (Ea) Dalam Menangani Isu Psikologikal Mangsa Buli
(Siti Suraiyah Binti M. Horsi & Ahmad Jazimin Bin Jusoh),
UPSIBilik 2 – Dewan Seminar

1. Tekanan Kerja Guru Bimbingan dan Kaunseling di Terengganu
(Nurul Hidayah Binti Abdul Rahman, Dr Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim)
UKM

2. Cabaran Pelajar Siswazah yang Berstatus Ibu
(Restu Nabila, Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim, Siti Nor Aisyah Akhwan, Jepry Apdal & Siti Hajar Johari)
UKM

3. Tekanan Burnout dalam Kalangan Kaunselor di Sekolah-sekolah Menengah
(Zulkifli Mamat)

4.Mengurangkan Tekanan Kemurungan Gejala Kebimbangan Dalam Kalangan Remaja Menggunakan Puisi “ooo Anak Sayang… Apakah Maknanya Bila Tuhan Menjelaskan ….”
(Mohd Syukri Bin Kamis)
SMK Batu Sik, Kedah

Bilik 3 – Dewan Banquet Menara Razak

1. Kepentingannya Pilihan Kerjaya Berdasarkan Teori Perkembangan Kerjaya
(Dr. Sakhilah Binti Shahkat Ali)
IPG Kampus Pendidikan Teknik

2.Touch & Torch (Double T) Meningkatkan Kesedaran Kerjaya Murid
(Zurina Binti Zakarya)
SMK Jerai, Kedah Darul Aman

3. Kesediaan Dan Keperluan Latihan Kepada Kaunselor Sekolah Menangani Kes Jenayah Seksual Kanak-kanak
(Hani Syakira,Malek Haraman & Salleh Amat)
UKM

4.The Effective of the Bob Comp Tree Orogram Towards Career Devolepment Among Secondry School Student
(Jafny Hj, Jaafar, Siti Muslihat Hj. Husain, & Shuhaida hj. Ngatmin)
SMK. Seafield

5. The Application of Job Hunting’s of Program as medium for Talent Management and Career Planning at School
(Azizah Abdullah)
UUM

Bilik 3- Bilik Ilmuan 1

1. Berjuanglah Wira, Pulang sebagai Juara : Alternatif Penghargaan Diri Murid
(Effa Rina binti Mohad Matore, Ahmad bin Kamil, Mohd Effendi@Ewan bin Mohd Matore)
SMK Khir Johari, Tanjung Malim Perak

2. Projek G.R.A.B Pembing Rakan Sebaya SMK Sepagaya
(Juliah binti Subandi, Rosfarisaha binti Zakaria, Hanita Binti Tasjid, Suratman bin Panut & Jummiah Binti Tee
SMK Sepagaya , Sabah

3. Adaptasi Pelajar Malaysia di Australia :Perspektif Keperluan
(Siti Nor Aisyah Akhwan, Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim, Restu Nabila, Jeffery Apdal & Siti Hajar Johari
UKM

4. Psikopendidikan Kaunseling Kelompok Dalam Meningkatkan Celik Akal Berkenaan Kepentingan Menyiapkan Kerja Sekolah
(Athiah Mohd Hassan & Ku Suhaila Ku Johari)
UKM

Bilik 4 – Bilik Ilmuan 2

1. Awereness and Determination Among Drug Addicts in Treatment Recovery : How ready Ae They?
(Engku Mardiah Engku Kamarudin, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Norulhuda Sarnon & Aizan Sofia)


2. Aplikasi Teknik Rasionalisasi REBT ke atas Penghargaan Kendiri individu Yang Dibuli Secara Psikologi
(Joekim Sam Yusuf, Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim)
UKM

3. Pengetahuan, Pemahaman dan Penangaplikasian Teori Kaunseling oleh Pelajar Pasca Siswazah Bimbingan Kaunseling Sewaktu Internship
(Ezalinda Zakaria, Noor Syamilah Zakaria & Asmah Ismail )
UPM

4. Eye on Counsellor’s Spritual Well-Beaing : Revisioning Legal and Etichal Issues in Counselling
(Neerushah Subarimaniam, Noor Syamilah Zakaria, Wan Marzuki Wan Jaafar & Wong Su Lan)
UPMAgain arrive home by 8.00 pm ..


1. Islamic Creative Arts Therapy (I-CAT) Satu Pendekatan alternatif dalam Proses Penerokaan Klien Beragama Islam Semasa Sesi Kaunseling
(Nor Hafizah Binti Mahmud , K.B.,P.A)
Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Pauh, Jitra, Kedah.


2. Konsep Biomorfik sebagai Media Ekspresi Emosi dalam Psikologi Kaunseling
(Mohammad Hazim Amir Nordin)
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, UPSI

4. Intervensi Expressise Art (Ea) Dalam Menangani Isu Psikologikal Mangsa Buli
(Siti Suraiyah Binti M. Horsi & Ahmad Jazimin Bin Jusoh),
UPSI


Dr.Azizah Abdullah
Tajuk : Situational Arts &Play Theraphy Untuk Mengedalikan Emosi Murid Kesan Dibuli, Trauma, Loss & GriefBerjuanglah Wira, Pulang sebagai Juara : Alternatif Penghargaan Diri Murid
(Effa Rina binti Mohad Matore, Ahmad bin Kamil, Mohd Effendi@Ewan bin Mohd Matore)
SMK Khir Johari, Tanjung Malim Perak
Psikopendidikan Kaunseling Kelompok Dalam Meningkatkan Celik Akal Berkenaan Kepentingan Menyiapkan Kerja Sekolah
(Athiah Mohd Hassan & Ku Suhaila Ku Johari)
UKM

2. Projek G.R.A.B Pembing Rakan Sebaya SMK Sepagaya
(Juliah binti Subandi, Rosfarisaha binti Zakaria, Hanita Binti Tasjid, Suratman bin Panut & Jummiah Binti Tee
SMK Sepagaya , Sabah


Bilik 5- En.Noor Azman Che Amat
Tajuk: Menyelami Dan Merawat Jiwa Melalui Pendekatan Islamic Creative Arts Therapy(I-CAT)


Bilik 2- AP.Dr.Lertsiri Bovonkitti
Tajuk:Memperkasa Perkembangan Pelajar Melalu iArts Education dan Kreativiti dalam Kaunseling.Bilik 3 – Mr. Ronald P.M.H Lay
Tajuk;Pendekatan Kaunseling Kreatif Dalam Isu-Isu Kesihatan Mental dan Kesejahteraan Emosi
 

Telegram Channel