6 July 2020

Analisa Senarai Semak Keperluan Murid Dalam Kebiasaan BaharuHari kedua pembukaan sekolah dan kami mengadakan post mortem Kembali Ke Sekolah. Di dalam post mortem saya membentangkan perkara-perkara penting berdasarkan analisa dari borang senarai semak ini. Senarai keperluan murid bertujuan untuk mengenal pasti isu yg dihadapi oleh murid setelah kembali ke sekolah daripada tempoh PKP. Ia bukan saringan minda sihat. Kami jalankan pada hari pertama murid kembali ke sekolah.

Kami memilih kategori yang tertinggi mengikut isu untuk intervensi
1. Peribadi
2. Keluarga
3. Rakan dan media sosial
4. Guru dan sekolah

Seterusnya untuk kaunseling berfokus untuk pencegahan/perkembangan, kita boleh fokus kepada mana-mana item.  Contohnya  kepada item S1, S5, S9, S13 dan S17. 

Perhatian perlu diberikan kepada item 13 jika mereka tanda tidak sebab murid ada kecenderungan mencederakan diri.

Maklumat dan data ini digunakan utk  merancang program dan intervensi yg bersesuaian dan berfokus kepada keperluan murid di sekolah.SENARAI SEMAK KEPERLUAN MURID DALAM KEBIASAAN BAHARU

 

Nama                   : ________________________________________________   Tarikh  :  _______________________

Lelaki

 

Perempuan

 

Tingkatan             : _________________                  Jantina  ;

 

Arahan :

Sila jawab soalan berikut yang jelas menggambarkan tentang diri anda dalam tempoh tiga (3) bulan yang lalu.

BIL

SOALAN

YA

TIDAK

1.

Saya bersemangat untuk belajar.

 

 

2.

Ahli keluarga saya selalu bergaduh.

 

 

3.

Saya mempunyai kawan baik.

 

 

4.

Hubungan saya dengan guru tidak baik.

 

 

5.

Saya selalu rasa tertekan.

 

 

6.

Ibu/bapa/penjaga selalu memukul saya.

 

 

7.

Saya tidak ada sesiapa untuk berkongsi masalah

 

 

8.

Guru sentiasa membantu saya

 

 

9.

Saya rasa hendak berhenti sekolah.

 

 

10.

Saya telah kehilangan orang yang disayangi.

 

 

11.

Saya selalu dibuli oleh kawan di media sosial.

 

 

12.

Guru selalu memarahi saya.

 

 

13.

Saya tidak akan melakukan apa-apa yang mencederakan diri walaupun kusut dengan masalah.

 

 

14.

Ibu/bapa/penjaga saya hilang punca pendapatan.

 

 

15.

Saya selalu bergaul dan terikut-ikut tingkah laku kawan saya.

 

 

16.

Saya suka berada di sekolah.

 

 

17.

Saya rasa tiada harapan untuk lulus peperiksaan.

 

 

18.

Ibu/bapa/penjaga meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap saya.

 

 

19.

Saya banyak menghabiskan masa saya dengan media sosial.

 

 

20.

Saya risau tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.

 

 

 

Apakah masalah lain yang tidak dinyatakan di atas?     

_____________________________________________________________________________________________________

Apakah yang sangat membimbangkan anda

 

 

 

 

Soalan

Ya

Tidak

Pernahkan anda mendapatkan bantuan daripada orang lain?

 

 

Adakah anda perlukan pertolongan?

 

 


PANDUAN MENGIRA SKOR

PERIBADI

SOALAN

S1

S5

S9

S13

S17

JUMLAH

SKOR

Y=0

T=1

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

 

 

 

 

 

 

 

KELUARGA

SOALAN

S2

S6

S10

S14

S18

JUMLAH

SKOR

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

 

 

 

 

 

 

 

RAKAN DAN MEDIA SOSIAL

SOALAN

S3

S7

S11

S15

S19

JUMLAH

SKOR

Y=0

T=1

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=1

T=0

 

 

 

 

 

 

 

GURU DAN SEKOLAH

SOALAN

S4

S8

S12

S16

S20

JUMLAH

SKOR

Y=0

T=1

Y=1

T=0

Y=1

T=0

Y=0

T=1

Y=1

T=0

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN SOAL SELIDIK

KATEGORI

JUMLAH SKOR

PERIBADI

 

KELUARGA

 

RAKAN DAN MEDIA SOSIAL

 

GURU DAN SEKOLAH

 

 

 Analisa berdasarkan draft skor di bawah

Berdasarkan skor yang diperolehi melalui Senarai Semak Keperluan Murid Dalam Kebiasaan Baharu, didapati bahawa, majoriti murid berada dalam kategori ________, diikuti kategori __________ dan ketiga dalam kategori _______________. Keutamaan kategori diperolehi berdasarkan skor tertinggi walaupun 1 mata yang tertinggi dalam mana-mana kategori.


TING

PERIBADI

KELUARGA

RAKAN & MEDIA

GURU DAN SEK

JUM

 

L

P

L

P

L

P

L

P

 

 

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

 

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apabila pengiraan skor diambil dari setiap kategori yang melebihi 3 mata pula, didapati bahawa, majoriti murid memerlukan intervensi dalam kategori ________, diikuti kategori __________ dan ketiga dalam kategori _______________

Didapati bahawa kelas ____________ menunjukkan bilangan tertinggi murid yang memerlukan intervensi. Diikuti oleh kelas ______________

TING

PERIBADI

KELUARGA

RAKAN & MEDIA

GURU DAN SEK

JUM

 

L

P

L

P

L

P

L

P

 

 

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

 

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari aspek kaunseling berfokus, kami fokus kepada intervensi untuk murid yang terjejas akibat hilang mata pencarian oleh ibu bapa mereka, intervensi untuk murid yang berisiko untuk mencederakan diri sendiri sekiranya mereka dalam keadaan kusut dan intervensi kepada semua murid yang meletakkan tanda ya bagi memerlukan bantuan orang lain untuk berkongsi masalahnya.

 

TING

HILANG MATA

PENCARIAN

RISIKO

CEDERA DIRI

MEMERLUKAN BANTUAN

JUM

 

L

P

L

P

L

P

 

 

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

M

C

I

 

5A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5IR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari data -data mentah ini, kami analisa untuk merancang intervensi yang bersesuaian. Apa yang kami lakukan? Selepas ini ingin mengenal pasti punca pula melalui sesi bimbingan dan kaunseling individu. 

Mengapa memerlukan bantuan?

Bagaimana mencederakan diri sendiri? 

Bagaimana punca pendapatan ibu bapa yang hilang menyebabkan murid terjejas?

 


Dari sini kajian impak boleh dirangka dan kajian tindakan untuk kaunseling berfokus.
Hari ini menerima tetamu pemantau dari BPSH KPM Ust Fakhrurazi dan dari JPN pula Pn Sara. 

Last day of Jun 2020
4 comments

Selamat pagi Kaunselor Nurhaiza. Jika tidak keberatan boleh tak kaunselor kongsikan tapak analisis ?

Tapak analisis saya adalah seperti tertera . Saya menggunakan sistem yg diset dalam sistem eklien unit kaunseling smk.cheras oleh pembina sistem

MOHON KONGSI YE CIKGU..TRIMA KASIH BYAK..SMOGA SMUA URSAN CIKGU DIPERMUDAHKAN

 

Telegram Channel