Total Pageviews

17 April 2021

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TAHUN 2021

 

Takwim untuk direkodkan dan jaga dateline semoga terlaksana sebelum dateline :)
Wajah epsikometrik sekolah kami berwajah baru. Dengan infografik data yang lebih tersusun. Lampiran A

 

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

TAHUN 2021

 

BIL

PERKARA

TEMPOH PELAKSANAAN

SASARAN

1

Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKeP)

Mulai 26 April hingga

30 Jun 2021

Tahun 6

2

Inventori Pentaksiran Pendidikan Khas (IPPK)

Mulai 26 April hingga

30 Jun 2021

Tahun 6 (Calon PASR)

3

Inventori Minat Kerjaya (IMK)

Mulai 1 Oktober hingga 

29 Oktober 2021

Tingkatan 1

4

Inventori Tret Personaliti (ITP)

5

Inventori Minat Kerjaya (IMK)

Mulai 14 Jun hingga  30 Julai 2021

Tingkatan 3

 

 

6

Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKP)

 

 

7

Inventori Tret Personaliti (ITP)

Mulai 1 November hingga 

30 November 2021

Tingkatan 4

8

Inventori Kematangan Kerjaya (IKK)

Mulai 1 Ogos  hingga 

10 September 2021

Tingkatan 5

 

 

 

 

Lampiran B

JADUAL  PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK  TAHUN 6 TAHUN 2021

 

BIL

PERKARA

TARIKH/HARI

CATATAN

1

Penyediaan instrumen IKeP

Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK)  memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 6 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid. (sekiranya perlu)

Mulai        

19 hingga 

23 April 2021

 

IKeP boleh menggunakan instrumen sedia ada

2

Pentadbiran Ujian dan Pengiraan Skor Pelaksanaan IKeP kepada semua murid Tahun 6.

 

Guru Bimbingan dan Kaunseling melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

Mulai 

26 April hingga 30 Jun

2021

Murid Berkeperluan Khas

(MBK -Inklusif) diberikan tambahan masa 30 peratus daripada waktu yang

diperuntukkan bagi calon

biasa

4

Pentafsiran Skor

GBK mentafsir dan memasukkan skor dalam talian.

 

Menyediakan profil kelas dan individu

Mulai 3 Mei hingga

30 Jun 2021

Masukkan skor ke dalam sistem dalam talian

 

https://epkm.moe.gov.my

5

Analisis Data

GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah.

 

Tindakan susulan:

GBK melaksanakan intervensi mengikut keperluan.

Mulai 

3 Mei hingga

20 November 2021

Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata

pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik.

6

Pengesahan Pihak Pentadbir

GBK mendapatkan

pengesahan/tandatangan daripada Guru

Besar

       Profil Individu

       Profil Kelas

Mulai 

8 November hingga 3

Disember

2021

Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan.

 

 

 

Pelaporan diserahkan bersama-sama pelaporan komponen PBS yang lain semasa pengumuman PPSR.

7

Pelaporan

GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan:

a) Profil Individu diserahkan kepada murid/ibu bapa

8

Penyimpanan rekod

GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan intervensi.

Mulai 

8 November hingga 10

Disember

2021

Setelah proses kerja 1 hingga 6 selesai dijalankan.

 

Muat turun data daripada

SePKM untuk simpanan dan rujukan dalam bentuk

softcopy

 

 

13 Disember 2021

Proses kemas kini data

APDM ke tahun baru oleh KPM.

 

Lampiran C

JADUAL  PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 

INVENTORI PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS (IPPK) TAHUN 2021

BIL

PERKARA

TARIKH/HARI

CATATAN

1

Penyediaan Instrumen IPPK

Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK)  memuat turun instrumen IPPK untuk diperbanyakkan mengikut keperluan.  

Mulai         

19 hingga 

23 April 2021 

Instrumen baharu 

(Versi yang ditambah baik)

 

https://epkm.moe.gov.my

2

Pentadbiran ujian dan pengiraan skor Pelaksanaan IPPK Tahun 2021.

 

IKPPK    -  Inventori Kecerdasan Pelbagai 

                  Pendidikan Khas

IMKPK   -  Inventori Minat Kerjaya Pendidikan Khas

IKEKPK -  Inventori Kecerdasan Emosi Kendiri                    Pendidikan Khas

 

Menyedia dan merekod skor ujian.

Mulai 

26 April hingga

30 Jun 2021

Instrumen ditadbir oleh

Guru Pendidikan Khas dan GBK

(Rujuk manual IPPK)

 

Borang jawapan dikumpul dan disimpan oleh GBK.

3

Pentafsiran Skor

GBK memasukkan skor ke dalam tapak pelaporan secara luar talian.

 

GBK memuat turun tapak pelaporan daripada sistem.

Mulai 3 Mei hingga 3 Jun

2021

https://epkm.moe.gov.my

4

Analisis Data

GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah.

 

Tindakan susulan:

GBK bersama-sama guru mata pelajaran melaksanakan intervensi mengikut keperluan.

Mulai 

3 Mei hingga

12 November 2021

Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru

mata pelajaran dalam membantu murid

meningkatkan tahap

kecenderungan murid dan membuat

perancangan aktiviti dan program yang

bersesuaian dengan

murid

Intervensi boleh dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan murid

bersama-sama guru mata pelajaran

5

Pelaporan

5.1 GBK mendapatkan pengesahan/ tanda tangan Guru Besar.

5.2 GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan:

a) Profil Individu diserahkan kepada murid/ibu bapa.

Mulai 

8 November hingga 3

Disember

2021

Pelaporan diserahkan bersama-sama

pelaporan komponen PASR yang lain.

6

Penyimpanan rekod

GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan intervensi.

Mulai 

8 November hingga 10

Disember

2021

 

 

 JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

TINGKATAN 1 TAHUN 2021


 

BIL

TINDAKAN

TARIKH

CATATAN

1

Penyediaan Instrumen Inventori Minat Kerjaya dan Inventori Tret Personaliti

 

Instrumen sedia ada

2

Pentadbiran Ujian dan Pengiraan Skor

 

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 1.

IMK   -  Inventori Minat Kerjaya (180 item)

ITP    -  Inventori Tret Personaliti (150 item)

 

Menyedia dan merekod skor Ujian.

Mulai        

1 Oktober hingga 

29 Oktober

2021 

Borang jawapan disimpan oleh GBK.

3

Pentafsiran skor

 

Memasukkan skor ITP dan IMK ke dalam sistem secara dalam talian. 

Mulai 

11 Oktober hingga 

29 Oktober

2021

Masukkan skor ke dalam sistem dalam talian

 

http://epkm.moe.gov.my

 

4

Analisis Data

GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah.

 

Tindakan susulan

GBK menjalankan intervensi IMK dan ITP kepada  murid Tingkatan 1 mengikut keperluan.

Mulai 

11 Oktober hingga

26 November 2021

Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru

mata pelajaran dalam membantu murid

meningkatkan tahap

akademik dan membuat

perancangan aktiviti dan program yang

bersesuaian dengan murid.

5

Pelaporan 

5.1 GBK mendapatkan pengesahan/ tanda tangan pengetua.

5.2 GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan (sekiranya perlu).

Mulai 

1 hingga

19 November 2021

Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan

pihak berkepentingan

berkaitan dengan skor

IMK dan ITP boleh merujuk kepada Guru Bimbingan &

Kaunseling Sepenuh Masa

6

Peyimpanan rekod

GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan intervensi.

Mulai 

1 hingga 10 Disember 

2021

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai

dilaksanakan.

 

Muat turun data daripada sistem untuk

simpanan dan rujukan dalam bentuk softcopy

 

 

13 Disember 2021

Proses kemas kini data

APDM ke tahun baru oleh KPM.

 


Lampiran E 

 

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 TAHUN 2021

BIL

TINDAKAN

TARIKH

CATATAN

1.

Penyediaan instrumen Tingkatan 3

Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK)  memuat

turun instrumen IKP Kertas 1 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid.

Mulai       

14 Jun hingga

18 Jun 2021

https://epkm.moe.gov.my

2.

Pentadbiran Pentaksiran dan Pengiraan Skor Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 3.

 

IMK  -  Inventori Minat Kerjaya (180 item)

- Murid membuat pengiraan skor dengan bimbingan GBK

 

IKP   -  Inventori Kecerdasan Pelbagai Kertas 1 –  Kecekapan (70 item)

Kertas 2 –  Persepsi (130 item)

 

 

 

 

Mulai 21 Jun hingga

30 Julai

2021

IMK dan IKP Kertas 2 menggunakan instrumen sedia ada.

 

 

Murid Berkeperluan Khas (Inklusif) diberikan tambahan masa 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa.

3.

Pentafsiran Skor

GBK mentafsir dan memasukkan skor ke dalam talian.

 

IMK   -  Inventori Minat Kerjaya (180 item)

 

 

 

 

IKP   -  Inventori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

 

Mulai  28 Jun hingga

30 Julai

2021

Memasukkan skor ke dalam sistem dalam talian (online).

 

https://epkm.moe.gov.my

 

4.

Analisis Data dan intervensi

GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah.

 

Tindakan Susulan:

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid.

14 Jun hingga 

30

November

2021

Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan

tahap akademik, menentukan aliran ke tingkatan 4 dan membuat

perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid.

5.

Pelaporan

a.   GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik.

b.   Tanda tangan pengetua.

c.   Edarkan kepada setiap murid Tingkatan 3.

Mulai 

1 hingga

30

November

2021

Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan PT3 dan pelaporan PBS yang lain.

6.

Peyimpanan rekod

GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan intervensi.

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai dilaksanakan.

 

Muat turun data daripada SePKM untuk simpanan dan rujukan dalam bentuk softcopy.

 

 

13

Disember

2021

Proses kemas kini data APDM ke tahun baru oleh KPM.

 

 

Lampiran F

 

JADUAL  PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK  TINGKATAN 4 TAHUN 2021

 

BIL

PERKARA

TARIKH/HARI

CATATAN

1

Penyediaan inventori Tret Personaliti Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK)  memuat turun Inventori Tret Personaliti untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid. (Jika perlu)

 

ITP menggunakan instrumen sedia ada

 

https://epkm.moe.gov.my

2

Pentadbiran Ujian

Pelaksanaan Inventori Tret Personaliti  (ITP) kepada semua murid Tingkatan 4.

 

Guru Bimbingan dan Kaunseling melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor.

Mulai 

1 November hingga 

26 November 2021

Murid Berkeperluan Khas

(Inklusif) diberikan tambahan masa 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa.

3

Pentafsiran Skor

 

GBK mentafsir dan memasukkan skor ke dalam talian.

Mulai

8 November hingga 

30 November 2021

Memasukkan skor ke dalam sistem dalam talian (online)

 

https://epkm.moe.gov.my

4

Analisis Data

GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah. 

 

 Tindakan Susulan:

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid.

Mulai 

8 November hingga 

10 Disember

2021

Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata

pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik dan membuat

perancangan aktiviti dan

program yang bersesuaian dengan murid.

5

Penyimpanan rekod

GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan intervensi.

Mulai 

1 hingga

10 Disember

2021

Setelah proses kerja 1 hingga 4 selesai

dilaksanakan.

 

Muat turun data daripada

SePKM untuk simpanan dan rujukan dalam bentuk softcopy.

 

 

13 Disember 2021

Proses kemas kini data

APDM ke tahun baru oleh KPM.

 


Lampiran G 

 

JADUAL  PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 5 TAHUN 2021

BIL

PERKARA

TARIKH/HARI

CATATAN

1

Penyediaan Inventori Kematangan

Kerjaya

Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) memuat turun Inventori Kematangan Kerjaya untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid.

Mulai 

26 hingga 30 Julai 2021

IKK menggunakan instrumen baharu yang ditambahbaik. 

 

https://epkm.moe.gov.my

2

Pentadbiran Ujian dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Inventori Kematangan Kerjaya (IKK) kepada semua murid Tingkatan 5.

 

Murid mengira skor masing-masing dengan bimbingan GBK.

Mulai 

1 Ogos hingga 

10 September 2021

Murid Berkeperluan Khas

(Inklusif) diberikan tambahan masa 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa

3

Pentafsiran Skor

 

GBK mentafsir dan memasukkan skor ke dalam tapak pelaporan secara luar talian

(offline).

Mulai 

9 Ogos hingga 

30 November 2021

Memasukkan skor di dalam

sistem luar talian (offline) yang boleh dimuat turun di laman sesawang.

 

https://epkm.moe.gov.my

4

Analisis Data

GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah.

 

 Tindakan Susulan:

Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan intervensi.

Dapatan analisis boleh digunakan dalam membantu murid meningkatkan tahap pengetahuan kerjaya dan membuat perancangan

aktiviti dan program yang bersesuaian untuk murid.

5

Pelaporan

 

a.   GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik.

b.   Tanda tangan Pengetua

c.   Edarkan kepada setiap murid Tingkatan 5

Mulai 

15 November hingga 

3 Disember

2021

Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan SPM dan pelaporan yang lain.

6

Penyimpanan rekod

GBK menyimpan rekod secara hardcopy dan softcopy untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan intervensi.

Mulai 

1 hingga

10 Disember

2021

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai

dilaksanakan.

 

Muat turun data untuk simpanan dan rujukan dalam bentuk softcopy.

7

 

13 Disember 2021

Proses kemas kini data

APDM ke tahun baru oleh KPM.

 

Ramadhan ke 4. Semoga kekal sihat ;) 

salam takziah atiqah dan keluarga


 Ya Allah, kuatkanlah diriku di bulan ini untuk melaksanakan perintah-Mu, anugerahkan kepadaku di bulan ini kemanisan mengingat-Mu, dengan kemurahan-Mu berikanlah kesempatan kepadaku di bulan ini untuk bersyukur kepada-Mu demi kemurahan-Mu, dan dengan penjagaan dan tirai-Mu jagalah diriku di bulan ini, wahai Zat yang Lebih Melihat dari orang-orang yang melihat.

 

1 comment:

nat@syaf said...

Assalam Cikgu.. ada kah contoh soalan ujian psikometrik untuk darjah 6?