12 May 2016

Modul Kaunseling Berfokus Cemerlang, Galus, Ponteng Sekolah Dan Tingkah Laku Bermasalah.


Terima kasih kepada excoursemate saya Harfanizah Harun dari SMK Puncak Alam yang sudi berkongsi dengan saya mengenai modul kaunseling berfokus hasil tangan GBK Selangor. Kaunseling berfokus ialah program sasaran kepada 4 kategori murid iaitu murid cemerlang, murid galus, murid ponteng sekolah dan murid bermasalah disiplin seperti vandalism, buli, gaduh, merokok, terlibat dengan dadah, masalah tingkah laku seksual atau devian. Setiap GBK dikehendaki mensasarkan maksimum 10 orang murid dalam setiap kategori dan melaporkan keberhasilan intervensi murid kumpulan ini dalam bentuk laporan kaunseling berfokus yang difailkan. Modul di bawah membantu guru kaunseling dalam melaksanakan intervensi kepada murid-murid sasaran.Berikut merupakan intipati modul tersebut. Di dalam buku rekod GBK sendiri di bahagian belakang diadakan format untuk GBK menulis nama murid sasaran untuk kaunseling berfokus ini. 

ISI KANDUNGAN MODUL KAUNSELING BERFOKUS

Large fries Mc Donald
Can calm my hectic mind
 

Telegram Channel